Излезноста во околните кладилници е над 72.3% до 14 часот

Еве дел од излезноста со пресек до 14 часот :
– Кладилници 72,3%
– Казина 10%
– Кам во поштенско сандаче 23%
– Коперација 71.1%
– Чеџилница кај Нусрет – Арачиново 70%
– Амбасади по документи 23%